Schola Gregoriana Pragensis (Plasy)

Kulturní akce

Koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis na podporu Obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Koncert v ambitové chodbě konventní budovy (vzhledem k tomu, že se očekává účast přibližně stovky osob, vzeměte si s sebou roušky).

Dobrovolné vstupné bude použito pořadatelem (Římskokatolická farnost Plasy) na finanční spoluúčast výše uvedeného projektu obnovy plaského kostela.

Patronát nad koncertem převzal Plzeňský kraj. (Koncert byl vzhledem k zdravotně-bezpečnostní situaci ohledně Covid-19 přeložen z původního dubnového termínu na neděli 30/8/2020.)