Schola Gregoriana Pragensis (Plasy)

Kulturní akce

Koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis na podporu Obnovy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích. Koncert k začátku turistické sezóny v ambitové chodbě konventní budovy (přijďte teple oblečeni - i v dubnu panuje v konventu zima).

Dobrovolné vstupné bude použito pořadatelem (Římskokatolická farnost Plasy) na finanční spoluúčast výše uvedeného projektu obnovy plaského kostela.

Patronát nad koncertem převzal hejtman Plzeňského kraje Ing. Josef Bernard.

Koncert je vzhledem k zdravotně-bezpečnostní situaci ohledně Covid-19 přeložen zatím na 30/8/2020!