Pokyny pro návštěvníky - mimořádná opatření proti pandemii COVID-19

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

Upozornění pro hromadné skupiny (skupina překračující 20 osob včetně průvodce)

Zástupce skupiny s platnou rezervací některého z nabízených okruhů, případně zájemce o účast na prohlídce přesahující počet 19 osob předloží v pokladně...

Zástupce objednané skupiny předloží v pokladně ještě před zakoupením vstupenky doklad,  že všichni členové skupiny splňují alespoň jednu z následujících podmínek:

(Jednotlivci, kteří si zakoupili on-line vstupenku na prohlídkový okruh Vodní systém, předloží toto potvrzení před začátkem prohlídky v pokladně objektu.)

  • absolvování RT-PCR testu v posledních 72 hodinách s negativním výsledkem,
  • absolvování rychlého antigenního testu v posledních 24 hodinách (potvrzení z laboratoře) s negativním výsledkem,
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • být očkovaný:
    • musí uplynout alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky 
    • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní

Pro skupinu dále platí také obecné pokyny pro návštěvníky.

obecné pokyny pro návštěvníky: