Realizace projektu - aktuálně

Průběžně aktualizované informace o postupu realizace projektu  "Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence." (2016 - 2022)

průběžně práce na scénáři interiérové instalace, základní výzkum k tématu Metternichovský interiér a provozní  fungování Metternichovských sídel
duben 2020 – květen 2020 Projednání dofinancování projektu s Ministerstvem kultury ČR .
leden 2020 – květen 2020 Zpracování restaurátorských záměrů a příprava restaurování mobiliáře pro zadání výběrového řízení. Zpracování zadání pro výrobu kopií a replik interiérového textilu.
červen – září 2019 Předstihový archeologický záchranný výzkum na dvoře bývalé opatské rezidence, kde dojde k plošnému snižování současného terénu (NPÚ ÚOP Plzeň).
květen 2019 – prosinec 2019 Převoz vybraných kusů mobiliáře ze SZ Kynžvart do Plas a zpracování restaurátorských záměrů druhové skupiny: nábytek a nábytkový textil.
říjen 2018 – duben 2019 Výběr předmětů z mobiliárního fondu SZ Kynžvart, dokumentace mobiliáře a příprava restaurátorských záměrů.

15.10.2018 - 9.11.2018

Opakované zadání veřejné zakázky na výkon činnosti TDS po dobu realizace projektu IROP - II. zadání.

březen 2018

Zadání veřejné zakázky na výkon činnosti TDS po dobu realizace projektu IROP. - I. pokus

březen/duben 2018

Zadání veřejné zakázky na výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace projektu IROP, smlouva uzavřena dne 25.4.2018 s Ing. Lubomírem Klajsnerem.
červen 2018 - září 2018 Zpřístupnění 1. patra Nové prelatury veřejnosti prostřednictvím výstavy Metter(m)ncih. Možnost prohlédnout si prostory před zahájením jejich stavební obnovy.
 září 2017  -  únor 2018 Doplňující průzkumy za účelem zpracování podrobné PD pro provádění stavby - fasády, omítky, výmalba, dveře a okna, kamenné prvky, krovy, stropy, geologický průzkum. V rámci průzkumu nalezena unikátní barokní freska.
září 2017 Ustavení projektového týmu a nastavení způsobu jeho fungování, rozpracování libreta na novou prohlídkovou trasu, zadání zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále PD).
18. srpna 2017

Doručeno platné rozhodnutí o přidělení dotace na projekt Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence.

22. června 2017

Schválení žádosti o podporu.

červen 2017 - září 2017 Těžení barokní jímky (NPÚ ÚOP Plzeň, Řehák - Speleo s.r.o).
duben 2017 - červen 2017 Rozšířený archeologický průzkum (NPU ÚOP Plzeň).
březen 2017 - červen 2017 Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a analýza rizik.
13. března 2017 Podání žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů v programu IROP, výzva č. 52. Revitalizace vybraných památek II, SC 3.1
září 2015  -  březen 2017 Zahájení realizace přípravy projektu Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence (stavebně historické a restaurátorské průzkumy, archeologický speleologický průzkum, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu).