Svatba v plaském klášteře

Klášter Plasy nabízí možnost uspořádat svatební obřad ve svém areálu. Ačkoliv se jedná o bývalý klášter, kde se svatby s jistotou nekonaly, mniši zde při vstupu do kláštera skládali slavné neboli věčné sliby, které je zavazovaly k věrnosti klášteru až do konce života. Dnes zní Svatobernardskou kaplí slib manželský, který má však podobnou hodnotu. Nehledě na to, že plaský klášter je i po odchodu mnichů jedinečné místo, jehož atmosféra přímo nabízí neopakovatelné a sváteční okamžiky.

Standardně nabízíme v prostorách konventu rohovou kapli sv. Bernarda.

Kaple sv. Bernarda je bývalou meditační kaplí mnichů navržená význačným architektem českého baroka Janem Blažejem Santini-Aichelem a vyzdobená čtveřicí fresek Jakuba Antonína Pinka znázorňující sv. Bernarda rozjímajícího v lese, anděly s atributy Kristova umučení, Ježíše a jeho učedníky a Pannu Marii se sv. Štěpánem Hardingem a sv. Alberichem.

Postup sjednání obřadu, kontakty

Správa kláštera nevypisuje speciální termíny pro konání svatebních obřadů v prostorách kláštera. Po dohodě s Městem Plasy jsou vyblokovány termíny, kdy není vhodné svatbu v klášteře konat. Tyto vám sdělí matrikářka městského úřadu. Prosíme, respektujte je.

 • Termín: Kontaktujte matriku Města Plasy, abyste si zarezervovali termín svatby a dohodli všechny zákonné náležitosti, Správa kláštera Plasy pak termín automaticky přebírá.
  (Paní Jitka Čechová, tel.: 373 340 688, e-mail: Jitka.Cechova@mestoplasy.cz)
 • Místo: Kontaktujte Správu kláštera Plasy, pokud si chcete  místo obřadu prohlédnout přímo fyzicky na místě, případně chcete podepsat Smlouvu o konání sňatečného obřadu a zaplatit poplatek.
  (Kontakt vpravo)
 • Výzdoba: Prostory pro konání svatebního obřadu poskytujeme bez výzdoby. Vzhledem k návaznosti jednotlivých svatebních obřadů není možné počítat s větší výzdobou - omezte se na nenáročnou záležitost, kterou lehce osadíte před obřadem a ihned po něm ji odnesete.
  (Nabízí se využít služeb obchodu s keramikou a dekoracemi přímo v konventu: paní Jitka Beránková, tel.: 602 443 451, web: Keramika Plasy)
 • Fotografování: Fotograf je také plně ve vaší režii. Většinou to bude on, kdo bude určovat svatební dění v klášteře po skončení samotného obřadu. Intruujte jej o vašich požadavcích a o nutnosti dodržet max. 45 minut přítomnosti v objektu od vstupu do něj.
  (Pokud fotografa nemáte, můžete využít služeb místních, např. pana Ivo Kornatovského či slečny Kristýny Čertíkové.)
 • Hostina: Jídlo či ubytování naleznete buď přímo v Plasích v bývalé vrchnostenské vinopalně - dnes Pivovarský dvůr (resturant Rudolf II.), Knížecím pivovaru nebo v klidu stranou nad městem Plasy v bývalé fořtovně - Zámecká fořtovna P. Metternich. Pro "welcome drink", případně pro raut si můžete pronajmout i vybrané části kláštera.
  (Kontakt vpravo)
 • Církevní sňatek: Pokud nemáte zájem o civilní sňatek, ale o církevní, pak je vhodné kontaktovat místní Římskokatolickou farnost Plasy, kterou zajišťují otcové z kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné a rádi vám vyjdou vstříc.

Poplatek

Poplatek za konání svatebního obřadu je stanoven aktuálním Cenovým výměrem vstupného a služeb NKP Klášter Plasy. (Pro rok 2019 je ve výši 4000 Kč vč. DPH.) Plaťte jej, prosím, v kanceláři správy objektu v měsíci, v němž se koná Vaše svatba, nejpozději v týdnu před obřadem.

Se Správou kláštera Plasy uzavřete Smlouvu o konání sňatečného obřadu. (Uzavřena bude výhradně s nastávajícím ženichem nebo nevěstou.) Z důvodu návštěvnického provozu i z hlediska návaznosti dalších svateb bude váš pobyt v prostorách konventu omezen max. na 45 minut.

Příjezd a parkování

Pro svatebčany je otevřeno velké parkoviště mezi klášterní zdí a řekou. Ke vstupu do konventu vjíždějte max. třemi až čtyřmi auty - a to pouze na nezbytně nutnou dobu (tedy vyložení posádky), jinak budete blokovat další provoz památkového objektu.
(mapa s vyznačením parkovišť se otevře po kliknutí na šipku vpravo)

Přístup do objektu, průběh obřadu

Do konventní budovy se vstupuje vchodem od silnice skrze zimní refektář. Přibližně 5 minut před zahájením obřadu přivítá pracovnice městského úřadu snoubence i svatebčany u dveří, zavede je chodbou po schodech do 1. patra a dále do kaple. Opozdilé svatebčany vpouští dovnitř až do zahájení samotného obřadu pracovníci kláštera.

Samotný průběh obřadu je zcela v režii vaší a pracovníků městského úřadu. Pokud nezvolíte reprodukovanou hudbu, doporučujeme hudebníkům předem se seznámit se zdejší akustikou. Případnou výzdobu prostor je nutné si objednat individuálně.

Pořizování fotografií v místě konání obřadu i po celé trase při příchodu a odchodu je zahrnuto v poplatku klášteru, není zvlášť hrazeno. 

Při odchodu z obřadu žádáme svatebčany i jejich doprovod, aby neopouštěli přístupovou trasu a vydali se spořádaně cestou, kterou jim sdělí pracovnice městského úřadu, popřípadě pracovník správy objektu.