Cisterscapes - Historická krajina Plaska

Konference Krajina, voda a vítr

- 1. část: Historická krajina Plaska -

Představení dosavadních i nejnovějších výsledků poznání středověké cisterciácké klášterní krajiny. 

Klášter Plasy NTM / Centrum stavitelského dědictví (sál Mathey / 10:00-13:00)

- prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. (Univerzita Karlova v Praze): Dvory plaského kláštera v období 13. až počátku 15. století. Vývoj a proměny.

- Laszlo Ferenczi, M.A., Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze): Monastic manors and the landscape impact of Cistercian estate management: A landscape archaeological and historical ecological study on Plasy Abbey / Hospodářské dvory klášterů a krajinný impakt cisterciáckých velkostatků: krajině archeologická a historicko-ekologická studie kláštera v Plasích - překlad zajištěn

- Mgr. Ondřej Malina, PhD. (Národní památkový ústav): Sídlení zázemí plaské domény na základě dat leteckého laserového skenování

- Mgr. Martin Janovský, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze): Poznání cisterciáckého hospodaření ve středověku díky geochemické analýze půdy

 

Potvrďte svoji účast na e-mail: adpro@iol.cz do 3.10.2023