Focení a natáčení návštěvníky

  1. V exteriéru národní kulturní památky kláštera Plasy  je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků. Fotografování a natáčení pomocí dronu není povoleno.
  2. Focení bez blesku, stativu, selfie tyče nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky pro vlastní potřebu je umožněno na všech prohlídkových trasách, a to pouze za předpokladu, že návštěvník focením neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky.
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: plasy@npu.cz.
  4. Focení, filmování a pořizování jiné dokumentace pro vědecké, dokumentační a další nekomerční účely povoluje Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích na základě písemné žádosti: ups.budejovice.pr@npu.cz.

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Pavel Duchoň

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 606 666 424
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Plzeňská 2/, Plasy 33101
Vystudoval obor Kulturně historická regionalistika na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se specializací na stavební historii. Správcem památkového objektu klášter Plasy je od 1. července 2004. V druhé polovině devadesátých let začínal jako průvodce u organizace Státní hrady Křivoklátska na středočeském souhradí Točník a Žebrák. Od příchodu do Plas je jeho záměrem vytvořit smysluplnou koncepci fungování bývalého cisterciáckého klášterního areálu v Plasích a tu k ochraně, obnově a zpřístupnění budov postupně naplňovat.
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Mgr. Monika Tuková

  • koordinační pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 704
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
Plzeňská 2/, Plasy 33101