Cisterscapes

Cisterciácké klášterní krajiny spojující Evropu
Mezinárodní projekt „Cisterscapes“ (Cistercian landscapes connecting Europe) mapuje a propaguje kulturní krajiny vybraných bývalých i současných cisterciáckých klášterů.

Síť Cisterscapes byla založena v roce 2019 a zviditelňuje přeshraniční kulturní dědictví cisterciáckých krajin. Do sítě patří celkem sedmnáct partnerů z pěti evropských zemí, včetně řady aktivních klášterů. Mezinárodní projekt Cisterscapes zastupuje za Českou republiku krajina plaského kláštera (a dále klášterů Velehrad, Vyšší Brod a Žďár nad Sázavou) ve společnosti cisterciáckých klášterních krajin Německa (Altenberg, Bronnbach, Ebrach, Langheim, Loccum, Maulbronn, Pforte, Waldsassen), Rakouska (Rein, Zwettl), Polska (Wagrowiec) a Slovinska (Kostanjevica na Krki, Stična).

Síť klášterů koordinuje okres Bamberg jako součást klášterní krajiny Ebrach. Všechny kláštery zapojené v projektu pocházejí z filiální linie primárního francouzského opatství Morimond, jednoho z nejaktivnějších klášterů při expanzi řádu ve střední a východní Evropě.

Evropské kulturní dědictví

Společné úsilí zástupců těchto krajin vedlo mj. k udělení „Označení Evropské dědictví“ (European Heritage Label) s cílem propagovat evropský rozměr pamětihodností, jejich zpřístupnění co nejširší veřejnosti a zajištění kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních aktivit, které vyzdvihují úlohu a místo pamětihodnosti v evropských dějinách. V České republice již toto získal například mj. metternichovský zámek Kynžvart. Získání tohoto označení znamená mj. vyzdvižení dochované cisterciácké klášterní krajiny mezi významné lokality v evropském kontextu. Otevření úseků tras v partnerských lokalitách zve k objevování a pěší turistice. Stezka spojuje všech sedmnáct klášterních krajin sítě cisterciáckých stezek a cestou se dotýká mnoha dalších atraktivních památek.

Historická krajina v okolí plaského kláštera získala prestižní „Označení Evropské dědictví“

Evropská komise rozšířila seznam míst, která mohou užívat Označení Evropské dědictví (European Heritage Label – EHL). Je mezi nimi také krajina severního Plzeňska v okolí kláštera Plasy.

Pod heslem Evropa začíná zde! vybírá Evropská komise jednou za dva roky místa s mimořádným přínosem k evropské identitě. Vybraným místům je uděleno prestižní Označení Evropské dědictví. Na slavnostním ceremoniálu v belgických Antverpách 17. dubna 2024 byly takto oceněny rovněž cisterciácké klášterní krajiny z pěti evropských zemí včetně České republiky. Udělením EHL bylo odměněno pět let intenzivní spolupráce mezi českými a zahraničními partnery.

Základem mezinárodního projektu Cisterscian landscapes connecting Europe / Cisterciácké krajiny spojující Evropu je poznání, prezentace a propagace krajin formovaných cisterciáckými kláštery s jejich jedinečnými přírodními a kulturními poklady. V těchto územích lze nalézt zachovalé soustavy hospodářských dvorů, dědictví lesního hospodářství, rybníků, vinic, sítě cest a poutních míst i drobných sakrálních staveb, které dodávají kulturní krajině duchovní rozměr. V rámci projektu byla realizována také Cisterciácká stezka, která trasou o délce 6500 km protíná Evropu. Mottem Rozmanitost v jednotě projekt deklaruje skutečnost, že působením cisterciáckého řádu byly jednotlivé krajiny utvářeny jednotným záměrem, který byl však citlivě přizpůsobován místním přírodním podmínkám. Udělením prestižního ocenění Evropská komise potvrzuje významnou roli cisterciáků pro vytváření evropské kulturní identity. „Jsem vděčný a hrdý na to, že můžeme s našimi cisterciáckými klášterními krajinami navázat na jednu z nejstarších evropských sítí a zprostředkovávat ji i současnému člověku. Jsem proto velmi potěšen rozhodnutím Evropské komise a rád bych poděkoval všem 17 partnerům projektu z Německa, Rakouska, Polska, Slovinska a České republiky, vědeckému poradnímu sboru a našim četným sponzorům, kteří tento úspěch vůbec umožnili,“ zdůrazňuje bamberský hejtman Johann Kalb, hlavní iniciátor a koordinátor mezinárodního projektu.

V České republice se projektu, zkráceně označovaného Cisterscapes, účastní čtyři klášterní krajiny: kromě kláštera Plasy se jedná o Velehrad, Vyšší Brod a Žďár nad Sázavou. Na dokumentaci a prezentaci klášterní krajiny v okolí Plas se podílejí především MAS Světovina, NPÚ/Klášter Plasy a Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. „Většina našich akcí se mohla uskutečnit díky dlouhodobé podpoře Plzeňského kraje, kterému patří náš velký dík,“ doplňuje ředitel MAS Světovina Ivo Kornatovský.

Plaský klášter a místní instituce byly prvním českým zástupcem při propojování evropských cisterciáckých krajin. „Vše začalo naším zapojením do vědecké rady v sousedním klášteře Waldsassen, posléze v roce 2018 proběhly putovní výstavy a vědecká konference Rozmanitost v jednotě a nakonec je z toho 17 evropských klášterů, které již několik let intenzivně spolupracují. Bez koordinace z Bamberku by to bylo jen stěží možné. Stejně jako cisterciáci v minulosti, i my dnes překračujeme hranice zemí a hledáme, co nás spojuje. Zdánlivě různorodé klášterní krajiny vykazují nebývalé množství jednotných prvků, stačí se jen zastavit a chtít vidět,“ objasňuje historička a koordinátorka projektu za českou stranu Radka Ranochová.

Čtyři cisterciácké klášterní krajiny na území České republiky se tak nyní prostřednictvím nadnárodního projektu Cisterscapes připojily ke stávajícím tuzemským nositelům EHL, kterými jsou Přemyslovský palác a Arcidiecézní muzeum v Olomouci, Státní zámek Kynžvart a Werkbund Estates – Kolonie moderní architektury v Praze a Brně. „Věříme, že EHL napomůže ke zvýšení povědomí o plaské klášterní krajině v evropském kontextu a potvrdí její kulturní význam v rámci České republiky,“ dodává Pavel Beneš z Centra baroka v Mariánské Týnici.

V sobotu 1. dubna 2023 proběhlo před plaským klášterem za účasti zahraničních hostů, partnerů klášterních krajin, duchovních a politických reprezentantů slavnostní odhalení milníku s textem označující význam někdejšího cisterciáckého kláštera v Plasích pro další řádové domy Evropy.

Česká část evropské cisterciácké stezky je vyznačena na portálu Mapy.cz

Aplikace Cisterscapes na GooglePlayAppStore