Obnova kláštera v Plasích

Přehled probíhajících projektů Národního památkového ústavu na obnovu klášterního areálu.

Cisterciácký klášter Plasy – Obnova opatské rezidence

Projekt si klade za cíl stavební obnovu a zpřístupnění opatské rezidence (Starého opatství i Nové prelatury), včetně zahrady a přilehlých ploch. Stavební obnova těchto budov umožní vznik nových prohlídkových tras v dosud nepřístupných prostorách. Nově vzniklá prohlídková trasa v prvním patře Nové prelatury přiblíží působení rodu Metternichů v Plasích. Ve Starém opatství bude možné prezentovat významné gotické konstrukce a díky nim poukázat na stavební vývoj této části areálu. Zpřístupněna veřejnosti bude také bývalá opatská zahrada. Přípravná část projektu (průzkumy a projektování) začali v roce 2015, žádost o dotaci byla schválena v roce 2017, realizace stavebních prací byla zahájena na podzim roku 2020 a otevření opatství pro veřejnost je naplánováno na červenec 2023.

Více o projektu zde

 

NPÚ, NKP Klášter Plasy vybudování návštěvnického centra v čp. 3 a obnova infrastruktury (I. etapa)

Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu č.p. 3 v Plasích doposud užívaného jako restaurace, pivnice a veřejné WC, a to včetně změny užívání na pokladnu, resp. návštěvnické centrum. Do části přilehlých hospodářských kůlen, které prošly stavební obnovou již v roce 2016, budou v rámci projektu vestavěny toalety pro návštěvníky. V rámci projektu bude také obnovena část vodního systému (v severovýchodním křídle konventu a na něj navazující vodoteče v prostoru konventní zahrady). Plánovaná je také rekonstrukce infrastruktury kolem budovy konventu, jejíž I. etapa se bude realizovat při této akci. Realizace stavební části projektu byla zahájena v březnu 2021 předáním staveniště.

více o projektu zde