Literatura a prameny

Kde hledat odborné informace o plaském klášteře?

Historie kláštera:

Bukačová, Irena: O založení plaského kláštera ve světle klášterní kroniky Tilia Plassensis. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska 4 (1994), č. 3, s. 4–6

Charvátová, Kateřina: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420 I. Fundace 12. století, Praha 2013 (2. vydání)

Čechura, Jaroslav: Hospodářský vývoj plaského kláštera v době přemyslovské. In: Historická geografie 18 (1979), s. 233-305

Zilynskyj, Bohdan: K vývoji plaského kláštera na přelomu 16. a 17. století (Poznámka na okraj začínajícího výzkumu. In: Fák, Jiří (ed.). Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře. Plasy – Mariánská Týnice 2005, s. 89-92

Bukačová, Irena: Opati plaského kláštera v 17. a 18. století. In: Fák, Jiří (ed.): Proměny plaského kláštera (1145-2015). Sborník příspěvků z konference 8.-9.10.2015. Plasy – Mariánská Týnice 2015, s. 113-134

Krček, Jakub: Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov v době josefínských reforem. Plzeň 2013

Pokorný, Pavel R.: Z osudů poslední klášterní komunity. In: Fák, Jiří (ed.). 850 let plaského kláštera (1145-1995). Sborník příspěvků ze semináře „Vznik a význam plaského kláštera pro české dějiny“. Plasy – Mariánská Týnice 1995, s. 143-150

Bukačová, Irena: Inventář plaského kláštera v době jeho zrušení 1785–1786. In: Vlastivědný sborník. Čtvrtletník pro regionální dějiny Severního Plzeňska 7 (1997), č. 1, s. 8–11

Kahuda, Jan: Kancléř Metternich a Plasy ve světle soudobých dokumentů. Plasy 2009

Hučka, Jan: K historii Metternichovy železárny v Plasích. In: Metternich a jeho doba. Sborník příspěvků z konference, Ivo Budil / Miroslav Šedivý (edd.), Plzeň 2009, s. 85–93

 

Klášterní areál i zajímavé osobnosti:

Chudárek, Zdeněk: Poznání a ochrana monastických památek u nás. Chudárek, Zdeněk. In: Zprávy památkové péče 69 (2009), č. 2, s. 100-104

Drozda, Robert: O duši plaských hodin. Plasy 2006

Matušková, Martina: Příběh plaských varhan. Plasy 2007

Řehák, Josef. a kol., Skrytý svět klášterního areálu v Plasích (vodní systém). In: Fák, Jiří (ed.): Proměny plaského kláštera (1145-2015). Sborník příspěvků z konference 8.-9.10.2015. Plasy – Mariánská Týnice 2015, s. 89-98

Kodera, Pavel / Ksandr, Karel: Národní technické muzeum. Centrum stavitelského dědictví v Plasích. Praha 2015

Bukačová, Irena: Mauritius Vogt – příspěvek k barokní vzdělanosti v Čechách. In: Severní Plzeňsko – vlastivědná ročenka 1994, s. 7–47

Hubka, Petr: O životě a díle Matěje Ondřeje Kondela z Bílova. In: Dějepis 22 (2006), s. 212–222

 

Umění:

Kuthan, Jiří: Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách. K problematice cisterciácké stavební tvorby. Praha 1983

Horyna, Mojmír: Jan Blažej Santini–Aichel. Praha 1998

Vácha, Štěpán: Koncepce a ikonografie freskového cyklu a dalších nástěnných maleb. J. A. Pink a F. A. Müller v konventu plaského kláštera. In: Fák, Jiří (ed.). Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře. Plasy – Mariánská Týnice 2005, s- 49-56

Steckerová, Andrea / Vácha, Štěpán (edd.): Vznešenost a zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách. Plzeň 2015

 

Dějiny a dědictví kláštera nejsou omezeny jen na areál samotný:

Bukačová, Irena: Mariánská Týnice. Poutní kostel Zvěstování Panny Marie a cisterciácké proboštství. Mariánská Týnice 2007

Bukačová, Irena: Kaple s hvězdou. Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích. Mariánská Týnice 2010

Bukačová, Irena: Architektura Jana Blažeje Santiniho-Aichla na severním Plzeňsku. Mariánská Týnice 2014

Rožmberský, Petr: Dvory plaských cisterciáků, Plzeň 1999 (= Zapomenuté hrady, tvrze a místa 21)

Bukačová, Irena / Fák, Jiří: Paměť krajiny. Sv. 3. Soupis drobných památek Plaska. Mariánská Týnice 2008

Adamcová, Kateřina / Gláserová Lebedová, Zdenka / Kovařík, Viktor / Nejedlý, Vratislav / Zahradník, Pavel: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Plzeňském kraji: (okresy Domažlice, Klatovy, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov). Praha 2015

Foud, Karel / Kuča, Karel: Krajinná památková zóna Plasko. In: Kuča, Karel (ed.), Krajinné památkové zóny České republiky. Praha 2015, s. 318-333

Kolektiv autorů: Stará plaská cesta. Plasy 2012

Bukačová, Irena: Cesta opata Fortunáta Hartmanna (1755–1779). Příspěvek k barokní topografii Plaska, In: Historická geografie 35 (2009), č. 1, s. 229–248

Rožmberský, Petr: Neobvyklá oblíbenost jména Evžen na plaském klášterství a její příčiny. In: Acta Onomastica 55 (2016), s. 263-267

 

Sborníky s dalšími zajímavými příspěvky:

Fák, Jiří (ed.). 850 let plaského kláštera (1145-1995). Sborník příspěvků ze semináře „Vznik a význam plaského kláštera pro české dějiny“. Plasy – Mariánská Týnice 1995

Soutner, Oldřich – Hubka, Petr (edd.). Plasy. Osm a půl století v plaské kotlině 1.–3. díl. Plasy 1996–2000

Fák, Jiří (ed.). Plaský klášter a jeho minulý i současný přínos pro kulturní dějiny. Sborník příspěvků ze semináře. Plasy – Mariánská Týnice 2005

Fák, Jiří (ed.): Proměny plaského kláštera (1145-2015). Sborník příspěvků z konference 8.-9.10.2015. Plasy – Mariánská Týnice 2015