Přednáška: Střep, obojek, citron, drozd. Prameny nových prohlídkových tras klášterů Plasy a Kladruby

V pondělí 4. března 2024 se od 16 hod. uskuteční

první z přednášek jarního bloku přednáškového cyklu NPÚ, ÚOP v Plzni

Minulostí kolem nás

Střep, obojek, citron, drozd. Prameny nových prohlídkových tras klášterů Plasy a Kladruby.

Přednášet bude Mgr. Stanislava Beránková, kurátorka kláštera v Plasích.

 

 

V loňském roce dokončil Národní památkový ústav dvě velké památkové obnovy – v klášterech v Plasích a Kladrubech, kde vznikly také nové prohlídkové okruhy. Plaský je věnován šlechtickému rodu Metternichů a kladrubský někdejšímu řeholnímu životu tamějších benediktinů. Přednáška seznámí posluchače s procesem obnovy a rehabilitace historických interiérů a vzniku nových prohlídkových tras. Představí pestré spektrum zdrojů a pramenů, od těch písemných až po hmotné, mezi něž patří například i artefakty získané archeologickým výzkumem odpadové jímky v sídle plaského opata.

 

V rámci přednášky budou ve spolupráci s kolegy z územní památkové správy obou klášterů představeny tři nové publikace: průvodce Klášter Kladruby, průvodce Klášter Plasy – Zámek Metternichů a kniha o archeologickém výzkumu plaské odpadní jímky Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy. Knihy bude možno na místě zakoupit (platba pouze v hotovosti):

  • Ústřice a breviář. Výpověď barokní jímky v klášteře Plasy (Marcela Waldmannová – Jakub Krček a kolektiv, Plzeň: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, 2023. 207 s. ISBN 978-80-85035-60-5. Prodejní cena 600 Kč)
  • Klášter Plasy. Zámek Metternichů (Stanislava Beránková, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, 2023. 207 s. ISBN 978-80-87890-46-2. Prodejní cena 290 Kč)
  • Klášter Kladruby (Jakub Krček – Stanislava Beránková – Milan Zoubek – Jarmila Skružná, České Budějovice: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích, 2023. 207 s. ISBN 978-80-87890-45-5. Prodejní cena 290 Kč)

 

Mgr. Stanislava Beránková je kurátorkou kláštera v Plasích a zároveň vedoucí Studijního depozitáře tamtéž. Kromě každodenní práce spojené se správou památkového objektu se profesně specializuje na tvorbu interiérových instalací / prohlídkových tras a také na preventivní péči o historický mobiliář, historické interiéry a tvorbu depozitářů.

Plakát ke stažení