Malá pouť ke svaté Máří Magdaléně (Plasy)

Společenské akce

Tradiční pouť ke sv. Máří Magdaléně spojená se mší v tamní stejnojmenné gotické kapli. Po obřadu následuje koncert v prostorách severního křídla sýpky. Počet účastníků mše je limitován menší kapacitou patra gotické kaple. (www.farnostplasy.cz)