Metternich a jeho vize míru

Klemens Václav Metternich, François Gérard 1830 | © Petr Kříž

Úspěšná kynžvartská putovní výstava nyní ke shlédnutí přímo na zámku.

Výstava poměrně podrobně představuje podle nejnovějších výzkumů život a dílo, politické a státnické postoje a principy diplomatické práce Klemense Metternicha, rakouského velvyslance, ministra zahraničních věcí a státního kancléře, jenž svým systematickým politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí dosáhl porážky napoleonské despocie.

Jako rakouský diplomat položil základy mezinárodního práva na Vídeňském kongresu, kdy se pokusil aplikovat princip "rovnováhy sil" mezi evropskými mocnostmi. Vyjednané principy pak prosazoval širší diskuzí na diplomatické scéně 1.pol. 19. století. Když cítil, že nastavený pořádek není dostatečně stabilní, formuloval se svými kolegy principy, díky nímž by mělo být možné udržet celoevropský / celosvětový mír. To se stalo v roce 1840 právě na Kynžvartě. Přestože uvedený "Návrh o založení ligy pro zachování míru" nebyl v Evropě přijat, je možné o celkové Metternichově diplomatické činnosti tvrdit, že velice napomohl zamezení celoevropskému konfliktu (ve smyslu 1. a 2. světové války) na dalších sto let.

Po druhé světové válce pak šokovaná a zbídačená společnost Metternichovu "pojišťovnu proti válce" nevědomky aplikovala - například při zakládání Severoatlantické aliance, jejíž zakládající listina je Metternichovu tehdy 105 let starému návrhu velmi podobná.

Rakouský kancléř, kníže Klemens von Metternich-Winneburg, je dodnes vnímán jako rozporuplná postava evropských dějin. Byl nadšený vědou a technickým pokrokem, ale zastával konzervativní monarchistické názory. Obdivoval anglickou demokracii a racionalizoval rakouskou správu, přitom sloužil absolutismu Františka I. Svou diplomacií se významně zasadil o porážku Napoleona Bonaparta, ale jeho evropské a mírové postoje nejsou příliš známy. Přesto realizaci rovnocenného uspořádání evropských států v mezích mezinárodního práva by považoval za nejužitečnější věc, která se kdy v Evropě přihodila.

Tato výstava byla vytvořena v roce 2018 v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů - Česká šlechta v evropské diplomacii, slavností vernisáž proběhla v Českém centru ve Vídni. Dále byla umístěna například v UNI Wien, Rakouském kulturním fóru v Praze nebo Národním archivu v Praze.

Výstava je bezbariérová.