Dětské a školní programy

Rodinám s dětmi nebo školním výpravám nabízíme pro doplnění prohlídky plaského kláštera několik různorodých aktivit. Využijte naši nabídku níže:

Pro děti

Pátrání po Plaz(s)ech

Na prohlídkové trase Konvent čeká na malé návštěvníky hra, která baví i dospělé.

Klášter Plasy má na kopuli kapitulní síně hada, který tu byl vztyčen před třemi sty lety. Zatímco tento je od nepaměti bronzový, na prohlídkové trase mohou děti hledat další látkové, barevné. Rodiče, kteří chtějí v klidu (ale s dětmi) absolvovat prohlídku a projít si interiéry barokního kláštera, tak mohou učinit bez obav, že by se dítka nudila. Za asistence alespoň jednoho z rodičů pátrají malí návštěvníci po hadech a každý, kterého po cestě naleznou, jim prozradí leccos zajímavého o fungování starobylého kláštera a o životě mnichů. Pomůže v tom i plánek, který obdrží v pokladně spolu se vstupenkou.

 

Pro školy

Galerie Stretti jako prostředek tvůrčí práce v klášteře Plasy

Rozehráváme téma snu a vidění reality na základě obrazů v prostorách galerie Stretti.

Speciální prohlídka vedená průvodcem, kde si děti vyzkouší interpretovat obsah a význam některých děl. Na základě společného zážitku se pokusí nahlédnout do výtvarného jazyka a motivů výtvarného umění.

Pronikání „za rám obrazu“ zprostředkuje dětem jejich představivost, jež jim zároveň umožní rozehrát některé zajímavé příběhy, které „za obrazem“ naleznou. To vše formou skupinové spolupráce, diskuse a hry. 

Prohlídka je vhodná pro školní skupiny základních škol a odpovídajících víceletých gymnázií. Program lze využít při výuce výtvarné výchovy, občanské nauky i dějepisu. Psací potřeby jsou k dispozici v galerii. 

Délka prohlídky je stanovena na 90 minut a kapacita skupiny je určena na maximálně 20 žáků. V případě většího počtu dětí doporučujeme rozdělit na menší skupiny a doplnit jiným programem (prohlídka Konventu, Hodinové věže, Kostela aj.).

Kvůli klimatickým podmínkám doporučujeme prohlídku uskutečnit v měsících květen - září.

Informace o ceně vstupného naleznete na stránkách prohlídkového okruhu Galerie Stretti.

Animační program vznikl jako výstup projektu Památka není jen Karlštejn - Galerie Stretti jako prostředek tvůrčí práce v klášteře. Souhrnné informace o projektu, včetně výsledného sborníku, naleznete zde.

práce v bílých rukavičkách - vzdělávací program pro děti a studenty v plaském depozitáři

Program pro školy a studenty připravený ve Studijním depozitáři mobiliárních fondů, který se nachází v prostorách 2. patra budovy konventu.