Studijní depozitář mobiliárních fondů

Národní památkový ústav provozuje ve druhém patře konventní budovy plaského kláštera depozitář mobiliárních předmětů hradů, zámků a klášterů Plzeňského kraje, které se nevešly do expozic. Tento depozitář můžete badatelsky navštívit a doplnit si celkový obrázek nejen o plaském klášteře.

Vlastní internetové stránky plaského depozitáře naleznete na: www.studijni-depozitar.cz