Nacpěte se do Hubenova

Jeden z nejskvostnějších barokních hospodářských dvorů plaského kláštera vytvořený architektem Santinim.

Cestní síť plaské klášterní krajiny je lemována množstvím bývalých cisterciáckých dvorů, které obhospodařovaly lesy a polnosti v okolí zdejšího opatství. Vesměs se jedná skoro o menší zámky s velkými stodolami, chlévy, mléčnicemi apod. Některé dvory jsou pak skutečně výstavními objekty, na jejichž podobě se podílel architekt Jan Blažej Santini Aichel - a to dvůr v Kalci u Žihle, či právě Hubenov u Kralovic.

Dvůr v Hubenově je v posledních letech i nákladně opravován. Vybrané části objektu byly soukromým majitelem zpřístupněny veřejnosti a tak i vy máte možnost zakončit pouť po Staré plaské cestě návštěvou další Santiniho stavby.

Více o prohlídkách či produktech, které dvůr nabízí naleznete na stránkách www.hubenov.eu.