Zemřel plaský hodinář Robert Drozda

Robert Drozda zesnul náhle v neděli 1. prosince 2019 ve věku 71 let.

Dlouholetý příznivce plaského kláštera a neúnavný podněcovatel zvyšování povědomí o místní historii a krajině se nezapomenutelně zapsal do téměr devítisetletých dějin zdejšího kláštera především jako hodinář.

Od 17. května roku 1980 se staral o to, aby věžní hodiny ze 17. století nad patrovou gotickou kaplí na svých šesti cifernících stále připomínaly aktuální čas a několikerým odbíjením ho dávaly vědět i těm, co na ně nedohlédnou. Poprvé začal stroj natahovat v 32 letech a naposledy vytáhl 607kg závaží v sobotu 30. listopadu 2019 ve svých jednasedmdesáti. Strávil v klášteře bezmála čtyřicet let a svojí denní řeholí spočívající ve vystoupání více než stovky schodů, natažení čtyř částí stoje a dalším staráním se o hodiny, si nezadal s řeholí bývalých plaských mnichů.

A protože měl Robert ta celková čísla své práce rád, shrnout se dají i tak, že:
- natahoval stroj téměr 14,5 tisíce dní
- vytáhl bezmála 9.000 tun v závažích
- celková výška vytahování závaží čítá skoro 150km
- vyšlapal nahoru k hodinám dohromady cca 1,5 milionu schodů

Ale o těchto číslech jeho práce nebyla. Hodinám i nám bude chybět.

Stroj se snažíme natahováním držet v chodu dál - tak jak to Robert Drozda chtěl a dělal denně, jen odbíjení se na chvíli - alespoň do soboty - odmlčí.