Sledujte dění za klášterními zdmi

Pracuje se na prohlídkové trase - nemocniční křídlo konventu.

Klášter Plasy, památka ve správě NPÚ, zůstává návštěvníkům uzavřena, ale život se zde nezastavil, naopak! Zaměstnanci mají z jara plno práce, stejně, jako každý rok...

Návštěvníkům zůstaly dveře plaského kláštera prozatím zavřené, v areálu jsou ale k vidění zaměstnanci, kteří se nadále starají o údržbu a chod této památky. „Momentálně utlumený návštěvnický provoz je pouze jednou z našich činností. Zavedená ochranná opatření nám nijak nebrání v tom, abychom pokračovali v těch ostatních. Jen je třeba dodržovat nová pravidla, jako je nošení roušek, rukavic, desinfekce... Také se snažíme rozdělovat si práci v areálu tak, abychom se co nejméně potkávali – což v tak velkém prostoru, jakým je klášter, není problém,“ uvádí správce objektu Pavel Duchoň.

Změnou v zaběhlé rutině klášterních zaměstnanců je také například výroba roušek, které se šijí zejména pro zdejší zaměstnance. Ustoupit proto musela výroba habitů a zastiňovacích rolet určených do expozice, na kterých se tu pracovalo od ledna.

Díky tomu, že neprobíhá návštěvnický provoz, získali zaměstnanci kláštera prostor působit nerušeně v místech prohlídkových tras. Na pořad dne se tak krom běžné údržby dostane prostor na osátí říms, drhnutí podlah, nebo výmalbu kaple. „Představte si, že chcete něco rekonstruovat doma, nebo vymalovat celý byt, a rodina má možnost odjet na víkend k příbuzným, abyste měli volné působiště. Podobně teď tu situaci vnímáme my a určitě tohoto času využíváme." říká zaměstnanec údržby Rudolf Vojáček.

V klášteře probíhají i standardní předsezónní jarní práce. K tomu patří zejména příprava interiéru na prohlídkových trasách, aby bylo možné v případě uvolnění celorepublikově zavedených opatření rychle reagovat a památku otevřít veřejnosti. Na začátku příprav je hrubý úklid v místech, kde se přes zimu realizovaly větší stavební práce. Spolu s ním probíhá drobná údržba a následně odkrytí mobiliáře, který je přes zimu chráněn látkovými přehozy, jež se pak sesbírají a před dalším použitím se dají vyprat. Takto odhalený interiér čeká velmi intenzivní úklid, na kterém se podílejí spolu s uklízečkami i ostatní zaměstnanci správy objektu. Nezbytným vybavením pro takovýto úklid jsou vysavače, štětce, jelenice, štafle, schůdky, lešení a teleskopické nástavce. „Při práci je třeba se prachu zbavit a ne jen ho vířit. Takže jednou rukou se štětcem předměty oprašujeme a druhou si přidržujete vysavač tak, aby co nejvíce prachových částic mizelo v jeho útrobách.“ popisuje svou činnost Lucie Radová.

Do uklizeného a připraveného interiéru se instalují předměty, které byly v zimně kvůli ochraně uchovány ve vhodnějších klimatických podmínkách depozitářů. Jedná se o drobnější kusy např. cínového nádobí, kovový Žižkův palcát, ale také o rozměrná barokní plátna.

Když je připravena prohlídková trasa, může se pozornost soustředit na ta místa, kam oko návštěvníka nedohlédne, ale kde je také potřeba v pravidelných intervalech udržovat pořádek. Tento úklid neexponovaných částí interiéru spolu s mytím oken bývá naplánován na duben, do všedních dnů, kdy je na to prostor, protože návštěvnický provoz obvykle funguje jen o víkendech. Letos však víkendový provoz nebude, takže lešení v ambitu, ze kterého se myjí okna a vysávají římsy, se nebude muset na víkend uklízet.  

Zaměstnanci údržby objektu se z jara soustředí také na venkovní úklid, údržbu po zimě a prořezávku dřevin, se kterou letos musí pomoci specializovaná firma na rizikové kácení. Po nedávné vichřici Sabina totiž hned několik stromů v areálu začalo ohrožovat budovy i procházející veřejnost.

Na klášteře je zktátka stále dost práce... Aktuální dění za klášterními zdmi mohou zájemci sledovat na facebooku nebo instagramu Kláštera Plasy.