Plaské ozvěny na Kynžvartě

Plaská výstava Metter(m)nich zavítala na zámek Kynžvart, západočeské sídlo rodu Metternichů, kde návštěvníkům připomene vazby této šlechtické rodiny na plaský klášter.

"Zveme vás na státní zámek Kynžvart, který uvádí výběr z výstavy o střetu světů vysoké evropské diplomacie a klášterního života v bývalé opatské rezidenci v Plasích. Výstava, která vznikla v rámci tematického roku (2018) Národního památkového ústavu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, tak akcentuje osudy šlechtické rodiny Metternichů a jejich plaského sídla."

Více informací naleznete na www.zamek-kynzvart.eu/akce

 

Panelová výstava METTER(M)NICH, která byla v Plasích prezentována v prostorách bývalé prelatury v roce 2018, se nyní přesouvá na zámek Kynžvart, aby i zdejším návštěvníkům přiblížila osudy šlechtické rodiny Metternichů a jejich působení v Plasích. Tentokrát v kulisách bývalého kynžvatského panství, které stejně jako to plaské spravovali Metternichové až do konce druhé světové války.

Výstava bude na zámku Kynžvart volně přístupná od 6. června do 19. července během běžné otevírací doby zámku.

Návštěvníci Kynžvartu se tak mohou seznámit se současným stavem poznání o budově a životě v bývalé opatské rezidenci a zámku Plasy, které v druhé polovině 19. století intenzivně obýval manželský pár Richarda a Paulíny Metternichových. Richard Metternich byl po vzoru svého otce diplomatem ve službách habsburského panovníka. Paulína Metternichová tvořila středobod tehdejšího společenského života na habsburském dvoře. Město Plasy a jeho obyvatelé se tak dostali do intenzivního kontaktu s vysokou aristokracií, s jejich zájmy a vkusem. Cílem výstavy METTER(M)NICH je rovněž dovyprávění příběhu šlechtické rodiny Metternichů a vybavení jejich interiérů do současnosti s akcentem na osudné roky 1945 a 1948.

Výstava METTER(M)NICH upozorňuje mimo jiné na fakt, že budovu bývalé opatské rezidence a pozdějšího metternichovského zámku v Plasích čeká náročná památková obnova,v rámci projektu "Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence", který je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU. Více o projektu v sekci Obnova kláštera. Projekt vyvrcholí zpřístupněním nové prohlídkové trasy a návštěvnického centra v roce 2023. Plánovaná prohlídková trasa bude věnována právě šlechtické rodině Metternichů, především pak manželskému páru Richardu a Pavlíně Metternichovým, kteří začali plaský zámek ve 2. pol. 19. století intenzivně obývat.


Zámek Kynžvart patří mezi nejvýznamnější památky ve správě Národního památkového ústavu. Památkový areál patří se svými 245 hektary mezi největší v České republice. Je držitelem ceny Europa nostra. Nesmírně cenné jsou dochované sbírky po šlechtických majitelích. Nejznámějším představitelem je kníže Klement Václav Lothar Metternich-Winneburg, kancléř císařů Františka I. a Ferdinanda I. Kancléř na zámku založil jedno z prvních muzeí v Evropě. Dodnes na zámku můžeme obdivovat cenná umělecká díla Antonia Canovy, Bernarda Strigela, kolekce antických mincí, daguerrotypií, grafik a zbraní. Na zámku se nachází třetí největší egyptologická sbírka v České republice. Významná je v evropském kontextu kynžvartská knihovna se sbírkou rukopisů (nejstarší dílo je z 8. století). Oblíbeným cílem návštěvníků je i kabinet kuriozit. Součástí sbírek je movitá národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie, která je zapsána mezi movité památky UNESCO do registru Paměť světa.

Více informací a kontakty:

Ing. Ondřej Cink, kastelán zámku Kynžvart, tel.: 602 233 930, e-mail: cink.ondrej@npu.cz

Více informací o zámku a jeho provozu: www.zamek-kynzvart.eu