Výzkum záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy

V areálu prelatury kláštera Plasy probíhal v letech 2015-2019 zjišťovací předstihový záchranný archeologický výzkum, který doprovázel přípravu projektu obnovy opatské rezidence v rámci projektu IROP. Průběh archeologického výzkumu barokní záchodové jímky mapuje webový „seriál“, který připravilo plzeňské odborné pracoviště NPÚ.

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Plzni se podílelo na archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky, jehož terénní část byla provedena v roce 2017. Zájemci se mohou s průběhem i výsledky výzkumu seznámit na webových stránkách pracoviště formou seriálu se stručnými texty a bohatým obrazovým doprovodem.

Záměrem seriálu je seznámit veřejnost se specifickou disciplínou archeologie fekálních jímek, které bývají používané příležitostně také k odhazování odpadu. Cílem plaského výzkumu bylo a je získat pokud možno co nejvíce informací z vytěženého obsahu pomocí současných metod historických a přírodovědných analýz tak, abychom co nejvíce přispěli k poznání každodennosti opatského barokního sídla.

Webový „seriál“ o archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky.