Záchodová jímka v klášteře Plasy ukrývala pečeti i mince. Při jejich identifikaci pomáhají specialisté

Archeologický výzkum barokní záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy pokračuje v zimním období zpracováním jednotlivých nálezů. Při identifikaci výjimečných předmětů archeologové často využívají mezioborové spolupráce se specialisty z oblasti tzv. pomocných věd historických. Bližší informace o této problematice přináší další díl webového seriálu o archeologickém výzkumu kláštera, který nese název Užitečné pomocné vědy historické. Seriál připravují pracovníci územního odborného pracoviště v Plzni. Záchranný archeologický výzkum probíhá v rámci projektu IROP "Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence, který je spolufinancovaný z prostředků EU.

Díl čtvrtý: Užitečné pomocné vědy historické

Tento díl se zaměří na nálezy, které jsou v běžných archeologických terénech opravdu výjimečné a díky nimž se  mezioborová spolupráce plzeňských archeologů rozšířila o řadu specialistů z oblasti tzv. pomocných věd historických:

  • paleografie (zkoumá vývoj písma)
  • sfragistiky (zabývá se pečetěmi) 
  • numismatiky (studuje mince).

Celý článek zabývající se identifikací a zpracováním nálezů tisků a rukopisů, mincí a dopisních pečetí je k přečtení zde.

Předchozí díl webového seriálu přiblížil přírodovědné analýzy. Další díl se bude zaobírat vyhodnocením početné kolekce textilií, usní a kovových artefaktů.