Konvent

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do vrcholně barokního konventu, což byla obytná budova mnichů. Výklad o historickém vývoji kláštera je doprovázen informacemi o speciálním řešení základů budovy a vodním a vzdušném systému.

Obytná budova mnichů tvořila společně s kostelem jádro klášterního areálu a byla součástí klauzury. V průběhu dějin došlo k několika přestavbám konventu. K poslední velké přestavbě došlo v baroku, kdy starší konvent zcela ustoupil novostavbě, jež se zachovala až do současnosti. Jejím architektem se stal Jan Blažej Santini Aichel. Ten nechal založit budovu na 5100 dubových pilotách, které dodnes zpevňují zdejší bažinatý podklad.

Při prohlídce procházíme křížovou chodbou zdobenou barokními freskami od malířů Jakuba Antonína Pinka, Františka Antonína Müllera a Josefa Kramolína. Spatříme rovněž umělecká díla od malíře Kryštofa Lišky nebo sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Zavedeme Vás do  meditační kaple sv. Bernarda, kapitulní síně a navštívíme nemocniční křídlo s expozicí lékáren a jedinečnými barokními záchody, které proplachuje řeka Střela. Rovněž si prohlédneme knihovní sál, pracovnu opata, bývalou čítárnu a zimní jídelnu. Součástí výkladu budou také informace o důmyslném technickém řešení základů budovy konventu, jež byla vystavěna „na vodě“. A během celé prohlídky lze obdivovat dech beroucí Santiniho architekturu, jejímž příkladem jsou samonosná točitá schodiště, stejně jako řada všudypřítomných detailů.

Prohídky jsou vedené průvodcem a v českém jazyce. Pro jednotlivce lze zapůjčit v pokladně cizojazyčné texty (NJ, AJ, FR, RU, NIZ). Pro předem objednané skupiny lze zajistit prohlídku s cizojazyčným výkladem (AJ, NJ).

Základní informace

 • délka 55 minut
 • max. 45 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
29. 10.–27. 3. uzavřen
28. 3.–30. 4. so–ne 10.00–16.00
10. 4. 10.00–16.00
13. 4. po 10.00–16.00
1. 5.–29. 6. út–ne 10.00–16.00
30. 6.–31. 8. út–ne 9.00–17.00
6. 7. po 9.00–17.00
1. 9.–30. 9. út–ne 10.00–16.00
28. 9. po 10.00–16.00
1. 10.–1. 11. so–ne 10.00–16.00
28. 10. st 10.00–16.00
2. 11.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí 100 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Děti 6-18 let 70 Kč
 • Studenti 15-26 let 70 Kč
 • Senioři nad 65 let 70 Kč
 • Rodinné vstupné (2 dospělí + až 3 děti) 260 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP/P i jeho průvodce zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP do 18 let zdarma
 • Držitelé průkazu ZTP nad 18 let 70 Kč
 • Držitelé průkazů a karet oprávněných pro vstup zdarma (viz seznam Slevy nebo vstup zdrama) zdarma

Výklad v cizím jazyce

 • Dospělí 150 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Děti 6-18 let 110 Kč
 • Studenti 15-26 110 Kč
 • Senioři nad 65 110 Kč
 • Rodinné vstupné (2 dospělí + až 3 děti) 400 Kč

Prohlídka mimo návštěvní dobu (po předchozí rezervaci)

 • český výklad - plné 200 Kč
 • český výklad - snížené 140 Kč
 • cizojazyčný výklad - plné 300 Kč
 • cizojazyčný výklad - snížené 220 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny