Konvent (základní okruh)

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do vrcholně barokního konventu, což byla obytná budova mnichů. Výklad o historickém vývoji kláštera je doprovázen informacemi o speciálním řešení základů budovy a vodním a vzdušném systému.

Obytná budova mnichů tvořila společně s kostelem jádro klášterního areálu a byla součástí klauzury. V průběhu dějin došlo k několika přestavbám konventu - poslední velká proběhla v baroku, kdy starší konvent zcela ustoupil novostavbě, jež se zachovala až do současnosti. Jejím architektem se stal Jan Blažej Santini Aichel. Ten nechal založit budovu na 5100 dubových pilotách, které dodnes zpevňují zdejší bažinatý podklad.

Při prohlídce procházíme křížovou chodbou zdobenou barokními freskami od malířů Jakuba Antonína Pinka, Františka Antonína Müllera a Josefa Kramolína. Spatříme rovněž umělecká díla od malíře Kryštofa Lišky nebo sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Zavedeme Vás do  meditační kaple sv. Bernarda, kapitulní síně a navštívíme nemocniční křídlo s expozicí lékáren a jedinečnými barokními záchody, které proplachuje řeka Střela. Rovněž si prohlédneme knihovní sál, pracovnu opata, bývalou čítárnu a zimní jídelnu. Součástí výkladu budou také informace o důmyslném technickém řešení základů budovy konventu, jež byla vystavěna „na vodě“. A během celé prohlídky lze obdivovat dech beroucí Santiniho architekturu, jejímž příkladem jsou samonosná točitá schodiště, stejně jako řada všudypřítomných detailů.

Své místo ve skupině si můžete zajistit zakoupením vstupenky on-line.
(Návod, jak postupovat při nákupu on-line.)

Pro velké organizované skupiny (zájezdy) nabízíme možnost prohlídky kláštera i v jiné časy, než je otvírací doba objektu. Kontaktujet nás e-mailem: plasy@npu.cz.

Prohlídky jsou vedené průvodcem a v českém jazyce. Pro jednotlivce lze zapůjčit v pokladně cizojazyčné texty (NJ, AJ, FR, RU, NIZ).

Základní informace

 • délka 55 minut
 • max. 45 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
1. 1.–31. 3. uzavřen
1. 4.–30. 4. so–ne 10.00–16.00
15. 4. 10.00–16.00
18. 4. po 10.00–16.00
1. 5.–30. 9. út–ne 10.00–16.00
1. 10.–31. 10. so–ne 10.00–16.00
28. 10. 10.00–16.00
1. 11.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí od 25 do 65 let 160 Kč
 • Senioři 65+ 130 Kč
 • Mládež od 18 do 25 let 130 Kč
 • Držitel průkazu ZTP a ZTP/P 130 Kč
 • Děti do 6 do 17 let 60 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázové vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Volné rodinné vstupenky vydané NPÚ zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu „Náš člověk“ zdarma
 • Držitel průkazu ICOMOS zdarma
 • Předem ohlášený akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Cizojazyčné prohlídky nabízené pro objednané skupiny v angličtině a němčině. Jednotlivcům zapůjčíme cizojazyčné texty (AJ, NJ, FR, RU)

Animační program Fresky / Animační program Depozitář

 • Jednotné vstupné 100
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Předem ohlášený akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

nutnost rezervace pouze pro skupiny