Konvent (základní okruh)

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do vrcholně barokního konventu, což byla obytná budova mnichů. Výklad o historickém vývoji kláštera je doprovázen informacemi o speciálním řešení základů budovy a vodním a vzdušném systému.

Obytná budova mnichů tvořila společně s kostelem jádro klášterního areálu a byla součástí klauzury. V průběhu dějin došlo k několika přestavbám konventu - poslední velká proběhla v baroku, kdy starší konvent zcela ustoupil novostavbě, jež se zachovala až do současnosti. Jejím architektem se stal Jan Blažej Santini Aichel. Ten nechal založit budovu na 5100 dubových pilotách, které dodnes zpevňují zdejší bažinatý podklad.

Při prohlídce procházíme křížovou chodbou zdobenou barokními freskami od malířů Jakuba Antonína Pinka, Františka Antonína Müllera a Josefa Kramolína. Spatříme rovněž umělecká díla od malíře Kryštofa Lišky nebo sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Zavedeme Vás do  meditační kaple sv. Bernarda, kapitulní síně a navštívíme nemocniční křídlo s expozicí lékáren a jedinečnými barokními záchody, které proplachuje řeka Střela. Rovněž si prohlédneme knihovní sál, pracovnu opata, bývalou čítárnu a zimní jídelnu. Součástí výkladu budou také informace o důmyslném technickém řešení základů budovy konventu, jež byla vystavěna „na vodě“. A během celé prohlídky lze obdivovat dech beroucí Santiniho architekturu, jejímž příkladem jsou samonosná točitá schodiště, stejně jako řada všudypřítomných detailů.

Své místo ve skupině si můžete zajistit zakoupením vstupenky on-line.

(Návod, jak postupovat při nákupu on-line.)

 

Prohídky jsou vedené průvodcem a v českém jazyce. Pro jednotlivce lze zapůjčit v pokladně cizojazyčné texty (NJ, AJ, FR, RU, NIZ). Pro předem objednané skupiny lze zajistit prohlídku s cizojazyčným výkladem (AJ, NJ).

Základní informace

 • délka 55 minut
 • max. 45 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
29. 10.–27. 3. uzavřen
28. 3.–24. 5. uzavřen
25. 5. po 10.00–16.00
26. 5.–29. 6. út–ne 10.00–16.00
30. 6.–31. 8. út–ne 9.00–17.00
6. 7. po 9.00–17.00
1. 9.–2. 10. út–ne 10.00–16.00
28. 9. po 10.00–16.00
3. 10.–11. 10. so–ne 10.00–16.00
12. 10.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí 130 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Mládež do 18 let 90 Kč
 • Rodinné (2 dospělí + 1-3 děti do 15 let) 340 Kč
 • Senioři nad 65 let 90 Kč
 • Držitelé průkazu ISIC, EYCA 90 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P zdarma
 • Průvodci ZTP/P zdarma
 • Držitelé průkazu ICOMOS, Národní muzeum a organizací Ministerstva kultury zdarma
 • Novináři po předchozí akreditaci zdarma
 • Držitelé volné jednorázové nebo rodinné vstupenky NPÚ zdarma
 • Organizovaná skupina MŠ, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, NM a MK a MŠ s rezervací 20 Kč/os

Výklad v cizím jazyce

 • Dospělí 200 Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Mládež do 18 let 140 Kč
 • Rodinné (2 dospělí + 1-3 děti do 15 let) 530 Kč
 • Senioři nad 65 let 140 Kč
 • Držitelé průkazu ISIC, EYCA 140 Kč
 • Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P zdarma
 • Průvodci ZTP/P zdarma
 • Držitelé průkazu ICOMOS, Národní muzeum a organizací Ministerstva kultury zdarma
 • Novináři po předchozí akreditaci zdarma
 • Držitelé volné jednorázové nebo rodinné vstupenky NPÚ zdarma
 • Organizovaná skupina MŠ, ICOMOS, ZTP, ZTP/P, NM a MK a MŠ s rezervací 20 Kč/os

Cizojazyčné prohlídky nabízené pro objednané skupiny v angličtině a němčině. Jednotlivcům zapůjčíme cizojazyčné texty (AJ, NJ, FR, RU)

Vstupné pro sjednané prohlídky mimo návštěvní dobu objektu s příplatkem (+100% k ceně vstupného).

nutnost rezervace pouze pro skupiny