Metternichové budou opět připomenuti v Plasích

Metternich a jeho vize míru je název putovní panelové výstavy, která zakotví na konec léta v plaském klášteře a svou přítomností zde připomene spojení šlechtické rodiny Metternichů s touto lokalitou.

Správa Kláštera v Plasích připomíná formou putovní výstavy šlechtickou rodinu Metternichů a představuje návštěvníkům kancléře Metternicha jako diplomata, mírotvorce a Evropana.

Putovní panelová výstava se zaměřuje na diplomatickou činnost Metternichů, především na nejvýraznější osobnost rodu, jíž byl diplomat, politik a pozdější rakouský kancléř kníže Klemens Lothar Metternich. Tento inspirativní muž je zde představen pohledem na jeho politickou činnost. Jako rakouský vyslanec a ministr zahraničí dosáhl svým systematickým politickým uvažováním a diplomatickou zarputilostí porážky Napoleonské despocie. A jako rakouský kancléř posléze zamezil obnovením principu rovnováhy sil mezi mocnostmi velkým celoevropským konfliktům na dalších sto let. Výstava připomene také některé diplomatické dary, které kancléř získal během své kariéry a které jsou uložené ve sbírkách zámku Kynžvart.

Putovní výstava měla své zahájení na podzim 2018 v Českém centru ve Vídni, ke shlédnutí byla na jaře 2019 také na zámku Krásné Březno, v Rakouském kulturním fóru v Praze, v Národním archivu v Praze a nyní bude do poloviny září umístěna v Klášteře v Plasích. Následně bude přesunuta na SZ Kynžvart, kde bude k vidění až do konce října 2019.

Výstavu připravila správa zámku Kynžvart v rámci projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů, a to u příležitosti 160. výročí úmrtí kancléře Metternicha. Cílem tohoto dlouhodobého projektu je výzkum a prezentace odkazu šlechtických rodů zemí Koruny české, jejichž někdejší rezidence Národní památkový ústav spravuje. Mezi takové patří v západních Čechách zámek Kynžvart a Klášter Plasy, které jsou úzce spojeny právě se šlechtickým rodem Metternichů.

Letošní výstavou Metternich a jeho vize míru navazuje správa plaského kláštera na loňskou výstavu METTER(M)NICH umístěnou do prostor bývalého knížecího zámku (dřívější opatská rezidence), kterou čeká v nadcházejících letech náročná památková obnova, jež vyvrcholí zpřístupněním nové prohlídkové trasy věnované rodině Metternichů.

 

Související akce

Metternich a jeho vize míru (Plasy)

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Klášter Plasy

12. 8. 2019 – 8. 9. 2019

9.00 – 17.00

Metternich a jeho vize míru

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Kynžvart

14. 9. 2019 – 31. 10. 2019