Webový „seriál“ o archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy

Dřevěná hlavička loutky nalezená v jímce

Pokračování archeologického výzkumu barokní záchodové jímky

Terénní část archeologického výzkumu barokní záchodové jímky v prelatuře bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích byla dokončena již v roce 2017. Od počátku bylo cílem využít současných metod historických a přírodovědných disciplín a s jejich pomocí získat z vytěženého obsahu co nejvíce informací, které by přispěly k poznání každodennosti opatského barokního sídla. V průběhu uplynulých dvou let vznikla celá řada expertních analýz, s jejichž stručnými závěry se můžete nyní seznámit na naší webové stránce věnované tomuto výzkumu. K výzkumu jímky se chystá vydání odborné publikace.

Související zprávy

Záchodová jímka v klášteře Plasy ukrývala pečeti i mince. Při jejich identifikaci pomáhají specialisté

20. 1. 2021

Archeologický výzkum barokní záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy pokračuje v zimním období zpracováním jednotlivých nálezů. Při identifikaci výjimečných předmětů...

Výzkum záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy

6. 10. 2020

V areálu prelatury kláštera Plasy probíhal v letech 2015-2019 zjišťovací předstihový záchranný archeologický výzkum, který doprovázel přípravu projektu obnovy opatské...