Webový „seriál“ o archeologickém výzkumu barokní záchodové jímky v prelatuře kláštera Plasy

Dřevěná hlavička loutky nalezená v jímce

Pokračování archeologického výzkumu barokní záchodové jímky

Terénní část archeologického výzkumu barokní záchodové jímky v prelatuře bývalého cisterciáckého kláštera v Plasích byla dokončena již v roce 2017. Od počátku bylo cílem využít současných metod historických a přírodovědných disciplín a s jejich pomocí získat z vytěženého obsahu co nejvíce informací, které by přispěly k poznání každodennosti opatského barokního sídla. V průběhu uplynulých dvou let vznikla celá řada expertních analýz, s jejichž stručnými závěry se můžete nyní seznámit na naší webové stránce věnované tomuto výzkumu. K výzkumu jímky se chystá vydání odborné publikace.